Historia parafii


     W roku 1947 większość ludności zamieszkującej obecne tereny południowo-wschodniej Polski wywieziono przymusowo w ramach tzw. akcji "Wisła" na ziemie północne i zachodnie. Wierni, należący w większości do Kościoła greckokatolickiego, byli przez dziesięć lat całkowicie pozbawieni opieki duszpasterskiej w swoim obrządku.

     Dopiero w roku 1957 była możliwość otwarcia kilku ośrodków duszpasterskich. Wśród nich była placówka greckokatolicka w Legnicy. Pierwszym jej duszpasterzem był ks. Włodzimierz Hajdukiewicz. Praca duszpasterska była jednak bardzo trudna, gdyż wierni żyli w rozproszeniu. Życie religijne parafii koncentrowało się głównie na niedzielnej Eucharystii. W niedzielę również udzielano wszystkich sakramentów świętych. Nie było oczywiście swojej świątyni i dlatego, przez bardzo długi czas, korzystano z gościnności parafii rzymskokatolickich. Głównym ośrodkiem był kościół św. Jacka.

     Jesienią 1974 r., po śmierci ks. Włodzimierza, wierni byli bardzo zaniepokojeni zaistniałą sytuacją, gdyż nie było wówczas odpowiedniej ilości kapłanów do pracy w duszpasterstwie greckokatolickim. Przez pewien czas, do połowy 1975 r., do Legnicy dojeżdżał ks. Zenon Złoczowski. Przełomowym momentem w życiu parafii był lipiec 1975 roku, w którym obowiązki duszpasterskie objął ks. Jan Martyniak. Nastąpiło wyraźne ożywienie życia religijnego. Rozpoczęto systematyczną pracę katechetyczną oraz wiele innych form pastoralnych.

     Kolejnym doniosłym wydarzeniem była wizytacja kanoniczna parafii w dniu 14 października 1978 r., którą przeprowadził ks. mitrat Stefan Dziubina, pełniący obowiązki wikariusza generalnego dla grekokatolików w Polsce. Ta szczególna wizyta napełniła parafian radością i ożywiła nadzieję na odrodzenie się struktur Kościoła greckokatolickiego.

     Działalność rozpoczął chór parafialny, którego dyrygentem był Wasyl Bułyk. Zespół istniał kilka lat. W tym czasie prowadził śpiew podczas nabożeństw niedzielnych i świątecznych. Ponadto chór był zapraszany na różne spotkania modlitewne na terenie Dolnego Śląska. Warto wymienić m.in. udział w Boskiej Liturgii w Wambierzycach, której dnia 16 sierpnia 1981 r. przewodniczył ks. mitrat Stefan Dziubina. Na te uroczystości legniccy chórzyści byli zaproszeni przez metropolitę wrocławskiego ks. kardynała Henryka Gulbinowicza, w zawiązku z wizytą prefekta Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich ks. kardynała Władysława Rubina.


     W grudniu 1981 roku, decyzją nowego prymasa Polski ks. kardynała Józefa Glempa, zostały utworzone dwa wikariaty dla grekokatolików: północny i południowy. Legnica została przydzielona do południowego, na czele którego stanął legnicki proboszcz ks. Jan Martyniak.

     W 1983 roku w kościele św. Jacka, gdzie były sprawowane nabożeństwa greckokatolickie, ks. kardynał Henryk Gulbinowicz udzielił święceń kapłańskich, pochodzącym z naszej parafii, dwu bazylianom: o. Włodzimierzowi Juszczakowi i o. Romanowi Malinowskiemu.

     Szczególnym wydarzeniem w życiu parafii był rok 1984. W czerwcu z pasterską wizytą przybył Sekretarz Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich ks. Arcybiskup Myrosław (Marusyn). W dniu 11 listopada odbyła się kolejna wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził ks. kardynał Józef Glemp, ówczesny ordynariusz dla grekokatolików w Polsce.

     W 1988 roku bardzo duża liczba naszych parafian wzięła udział w uroczystościach 1000- lecia Chrztu Rusi-Ukrainy, które odbywały się w Częstochowie pod przewodnictwem zwierzchnika Kościoła greckokatolickiego ks. kardynała Myrosława (Lubacziwskiego). Milenijne uroczystości w Legnicy, z udziałem ks. kardynała Józefa Glempa, odbyły się dnia 27 sierpnia. Boskiej Liturgii, która była sprawowana na dziedzińcu kościoła św. Jacka, przewodniczył wikariusz generalny Prymasa Polski ks. mitrat Jan Martyniak. W modlitwie wzięło udział kilku rzymskokatolickich biskupów oraz kilkunastu prezbiterów obu obrządków, a także wielka liczba grekokatolików z terenu Dolnego Śląska oraz legnickich łacinników.

     W czerwcu 1989 roku do parafii dotarła wiadomość, że Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. Jana Martyniaka biskupem pomocniczym Prymasa Polski dla wiernych obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Legnica stała się wówczas siedzibą katolickiego biskupa, ponieważ jeszcze przez dwa lata, pomimo licznych obowiązków, ks. bp Martyniak był proboszczem parafii.

     Kolejnym znaczącym wydarzeniem była inicjatywa budowy kompleksu parafialnego. W roku 1991 ks. biskup Jan (Martyniak) dokonał poświęcenia placu pod budowę i przekazał obowiązki proboszcza ks. Markowi Sośnickiemu, który rozpoczął przygotowanie wszystkich formalności związanych z planowaną inwestycją (od projektowania do uzyskania pozwolenia na budowę). W roku 1997 nabożeństwa zostały przeniesione z kościoła św. Jacka do zbudowanej sali przy ul. Wrocławskiej 180. Budowa świątyni została rozpoczęta w marcu 1999 roku przez ówczesnego proboszcza ks. Bogdana Ogrodnika. Od września 1999 roku obowiązki duszpasterskie w parafii powierzono ks. Mirosławowi Drapale, który kontynuował rozpoczęte prace. Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 28 sierpnia 2000 r., w dzień parafialnego odpustu Zaśnięcia NMP. Uroczystościom tym przewodniczył eparcha wrocławsko-gdański ks. biskup Włodzimierz (Juszczak), który urodził się i był ochrzczony w Legnicy.


     W 2003 roku rozpoczął działalność dziecięco – młodzieżowy zespół „Damo radu”. Ideą powołania zespołu było stworzenie grupy ewangelizacyjnej, która poprzez śpiew piosenek o tematyce religijnej pogłębia swoją osobistą relację z Panem Bogiem oraz dzieli się doświadczeniem wiary z innymi ludźmi. Efektem ich pracy było nagranie i wydanie dwóch płyt.

     W dniu 21 lutego 2004 roku do legnickich grekokatolików przybył zwierzchnik Kościoła greckokatolickiego Arcybiskup Większy Kardynał Lubomyr (Huzar). W parafialnej cerkwi celebrował Boską Liturgię wraz z innymi członkami Synodu Stałego Biskupów Kościoła greckokatolickiego. Obecni byli: bp samborsko-drohobycki Julian (Woronowski), bp iwano-frankowski Sofron (Mudryj) , bp wrocławsko-gdański Włodzimierz (Juszczak) oraz egzarcha apostolski Francji i krajów Beneluksu Mychajlo (Hrynczyszyn). W liturgii uczestniczyli także przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego, m.in. ks. biskup Tadeusz Rybak - ordynariusz legnicki oraz bp pomocniczy Stefan Regmunt. Była to pierwsza oficjalna wizyta zwierzchnika Kościoła greckokatolickiego w Legnicy. Świątynia była wypełniona po brzegi, gdyż na uroczystości przybyli również wierni z sąsiednich parafii. W czasie homilii Hierarcha zaprosił wszystkich obecnych do dawania świadectwa wiary w codziennym życiu. Podkreślając potrzebę rozwoju duchowego, wskazał trzy drogi dla chrześcijanina, którymi są modlitwa, post i jałmużna.


     W 2005 roku rozpoczął działalność chór parafialny pod kierownictwem Zofii Tymy, absolwentki Instytutu Regenckiego przy Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie we Lwowie. Główną misją czterogłosowego zespołu jest prowadzenie śpiewu podczas nabożeństw niedzielnych i świątecznych. Ponadto chórzyści biorą udział w różnych spotkaniach modlitewnych na terenie eparchii wrocławsko-gdańskiej oraz prezentują się na przeglądach chórów parafialnych.

     W roku 2007 parafia świętowała 50 lecie działalności duszpasterskiej. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Boską Liturgią, sprawowaną w drugi dzień świąt Narodzenia Pańskiego, pod przewodnictwem naszego Władyki Włodzimierza (Juszczaka). Następnym wydarzeniem był dzień modlitwy za osoby poświęcone Bogu. Dnia 15 lutego, w uroczystość Spotkania Pańskiego, Boskiej Liturgii przewodniczył metropolita przemysko-warszawski abp Jan (Martyniak). W czasie Wielkiego Postu odbyły się misje parafialne, które prowadzili ojcowie bazylianie: o. Paweł Staruch oraz o. Mikołaj Kozicki. W czerwcu parafianie pielgrzymowali do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Głównym wydarzeniem roku jubileuszowego było poświęcenie cerkwi Zaśnięcia NMP, które odbyło się dnia 25 sierpnia. Obrzędom poświęcenia oraz Liturgii przewodniczył ks. abp Jan (Martyniak), z którym koncelebrowali: biskup Włodzimierz (Juszczak) oraz egzarcha dla Ukraińców katolików w Niemczech i Skandynawii Piotr (Kryk), a także licznie przybyli kapłani greckokatoliccy z Polski i Ukrainy. W uroczystościach uczestniczyli także bp Tadeusz Rybak, bp Stefan Regmunt, kapłani obrządku łacińskiego, władze miasta Legnicy, przedstawiciele organizacji społecznych, licznie przybyli wierni z Legnicy oraz innych parafii.

     W maju 2012 roku parafię odwiedził kolejny zwierzchnik Kościoła greckokatolickiego, Arcybiskup Większy Kijowsko-Halicki Światosław (Szewczuk). Spotkał się z kapłanami pracującymi w obu greckokatolickich eparchiach oraz przewodniczył Pontyfikalnej Liturgii św. Jana Chryzostoma. W modlitwie eucharystycznej uczestniczyli dwaj biskupi greckokatoliccy z Polski abp Jan (Martyniak) i bp Włodzimierz (Juszczak), bp Piotr (Kryk) z Niemiec, a także członkowie Synodu Stałego Kościoła greckokatolickiego: metropolita lwowski abp Ihor (Woźniak), metropolita tarnopolski abp Wasyl (Semeniuk), bp stamfordzki Pawło (Chomnyckyj), bp edmontoński Dawyd (Motiuk), bp Bohdan (Dziurach) - sekretarz Synodu Biskupów. Obecni byli przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego z Legnicy na czele z ks. infułatem Władysławem Bochnakiem. W liturgii uczestniczyli również wierni Kościoła greckokatolickiego z całego kraju m.in. z Zielonej Góry, Wrocławia, Krakowa, Szczecina, Koszalina, Gdańska i Białego Boru. Nie zabrakło przedstawicieli okolicznych parafii, którzy całymi rodzinami licznie przybyli do cerkwi. Na spotkaniu z dziennikarzami Abp Światosław, zapytany o wrażenia z pobytu w Legnicy, powiedział: „To, co widzę dzisiaj, to jest cud, naprawdę: że jest taka cerkiew, że nasza parafia się rozwija i że współpraca między Kościołem greckokatolickim i rzymskokatolickim w Legnicy jest naprawdę skuteczna”.

 
Parafia
 • O parafii
 • Duszpasterze
 • Historia parafii
 • Świątynia
 • Chór parafialny „Kryłos”
 • Zespół „Damo radu”
 • Festiwal Twórczości sakralnej • Adres i kontakt
  ul. Wrocławska 180
  59-220 Legnica
  tel./fax: +48 76 854 47 46

  Nabożeństwa
  niedziela: godz. 10.00 i 12.00,
  święta: godz. 10.00 i 18.00
  dni powszednie: godz. 8.00 lub 18.00 [ szczegóły ]

  Linki
 • Ukraiński Kościół Greckokatolicki
 • Archidiecezja Przemysko-Warszawska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Eparchia Olsztyńsko-Gdańska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Metropolitalne Duchowne Seminarium w Lublinie

 • Cerkiew Lódź
 • Cerkiew Opole
 • Cerkiew Poznań
 • Cerkiew Słupsk
 • Cerkiew Wrocław

 • [więcej]


  Parafia Greckokatolicka w Legnicy (Eparchia Wrocławsko-Koszalińska kościoła Greckokatolickiego w Polsce) © 2021
  PARAFIA

  O parafii
  Duszpasterze
  Historia parafii
  Świątynia
  Chór parafialny
  Zespół „Damo Radu”
  Festiwa Twórczości Sakralnej
  WYDARZENIA

  OGŁOSZENIA
  PARAFIALNE


  Aktualizowano:
  2024-07-13
  FOTO GALERIE

  KONTAKT

  Kontakt
  Lokalizacja na mapie

  Linki