Z dnia: 2014-10-19

WYKŁAD O DZIEJACH ŁEMKÓW

Ponad sto osób wzięło udział w wykładzie prof. Bohdana Halczaka pt. „Historia Łemków”, który odbył się w niedzielę 19 października,w sali pastoralnej Parafii Greckokatolickiej pw. Zaśnięcia NMP w Legnicy. Już na wstępie prelegent zaznaczył, że „najdawniejsze dzieje Łemków to prawdziwa «biała plama» w historii Europy Środkowo-Wschodniej”. W dalszej części swego wystąpienia wykładowca starał się odpowiedzieć na pytanie skąd przybyli przodkowie Łemków na Łemkowszczyznę. Według prof. Halczaka ludność łemkowska tradycyjnie określała siebie mianem Rusinów, zawsze wyznawała chrześcijaństwo w obrządku wschodnim, posługiwała się cyrylicą, a cała kultura duchowa i materialna Łemków wykazuje podobieństwa do kultury ukraińskiej. „Łemkowszczyzna – mówił prelegent - przypomina swoisty trójkąt z szeroką podstawą od strony wschodniej, zwężający się w kierunku zachodnim, co wykazuje, że fale osadnicze przybywały do tego regionu z kierunku wschodniego”. Słuchając argumentacji prof. Halczaka nasuwa się wniosek, że przodkowie Łemków przybyli w Karpaty z ziem dzisiejszej Ukrainy. „Nie wszyscy badacze problemu podzielają ten pogląd – zaznaczył profesor – ale zwolennicy hipotez o «nieukraińskim »pochodzeniu Łemków do dziś nie podali «mocnych» dowodów, które by takie rozumowanie potwierdziły”. Podsumowując swój wykład prof. Halczak stwierdził, że „Łemkowie są na ziemi swych przodków ludnością autochtoniczną. Zamieszkują tę ziemię od niepamiętnych czasów. Nie zasiedlili jej w drodze podboju, lecz w wyniku pokojowego osadnictwa. Pokolenia Łemków włożyły w zagospodarowanie Łemkowszczyzny ogromny wysiłek”.
Po wykładzie odbyła się żywa dyskusja, która ubogaciła i dopełniła prezentowane wcześniej treści. Podczas spotkania uczestnicy mogli nabyć nową książkę autorstwa prof. Halczaka pt. „Dzieje Łemków od średniowiecza do współczesności”, która została wydana w bieżącym roku przez warszawskie wydawnictwo „Tyrsa”.
Bohdan Halczak jest historykiem, profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Zakładu Historii Najnowszej i Myśli Politycznej Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zajmuje się historią polityczną Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, historią myśli politycznej i dydaktyką historii. Jest autorem blisko 160 publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym. W legnickiej parafii gościł po raz drugi. Poprzednio wygłosił wykład pt. „Łemkowskie perspektywy XXI wieku” w sierpniu 2012 roku.

„kliknij” foto by powiekszyc
 
Wydarzenia
 • 2024 (6)
 • 2023 (25)
 • 2022 (20)
 • 2021 (13)
 • 2020 (18)
 • 2019 (7)
 • 2018 (9)
 • 2017 (20)
 • 2016 (32)
 • 2015 (33)
 • 2014 (17)
 • 2013 (7)
 • 2012 (3)
 • 2011 (8)
 • 2010 (9)
 • 2009 (1) • Adres i kontakt
  ul. Wrocławska 180
  59-220 Legnica
  tel./fax: +48 76 854 47 46

  Nabożeństwa
  niedziela: godz. 10.00 i 12.00,
  święta: godz. 10.00 i 18.00
  dni powszednie: godz. 8.00 lub 18.00 [ szczegóły ]

  Linki
 • Ukraiński Kościół Greckokatolicki
 • Archidiecezja Przemysko-Warszawska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Eparchia Olsztyńsko-Gdańska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Metropolitalne Duchowne Seminarium w Lublinie

 • Cerkiew Lódź
 • Cerkiew Opole
 • Cerkiew Poznań
 • Cerkiew Słupsk
 • Cerkiew Wrocław

 • [więcej]


  Parafia Greckokatolicka w Legnicy (Eparchia Wrocławsko-Koszalińska kościoła Greckokatolickiego w Polsce) © 2021
  PARAFIA

  O parafii
  Duszpasterze
  Historia parafii
  Świątynia
  Chór parafialny
  Zespół „Damo Radu”
  Festiwa Twórczości Sakralnej
  WYDARZENIA

  OGŁOSZENIA
  PARAFIALNE


  Aktualizowano:
  2024-04-20
  FOTO GALERIE

  KONTAKT

  Kontakt
  Lokalizacja na mapie

  Linki