Z dnia: 2020-12-02

BISKUP NOMINAT ARKADIUSZ TROCHANOWSKI: NOMINACJĘ PRZYJMUJĘ Z POKORĄ

Nominację przyjmuję z pokorą i poczuciem wielkiej odpowiedzialności – powiedział biskup-nominat Arkadiusz Trochanowski, zwierzchnik nowej eparchii (diecezji) olsztyńsko-gdańskiej Kościoła greckokatolickiego w Polsce. “Przyjmuję nową funkcję z pokorą, ponieważ moim zadaniem jest przede wszystkim służba wiernym i duchownym w podążaniu wspólną drogą do Boga” – powiedział w rozmowie z KAI dotychczasowy proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Wałczu i dziekan dekanatu koszalińskiego. Biskup-nominat mówi o najważniejszych wyzwaniach stojących przed nim i nową eparchią.

Krzysztof Tomasik (KAI): Jak Ksiądz Biskup przyjął papieską nominację na biskupa nowej eparchii (diecezji) olsztyńsko-gdańskiej?

Biskup-nominat Arkadiusz Trochanowski: Z pokorą, gdyż przychodzą nowe obowiązki. Przede wszystkim budowa od podstaw nowej eparchii Kościoła greckokatolickiego w Polsce, co wiąże się z wielką odpowiedzialnością. Przyjmuję nominację z poczuciem zaufania, że dzięki wsparciu księży i wiernych uda nam się to zadanie zrealizować. Przyjmuję nową funkcję z pokorą, ponieważ moim zadaniem jest przede wszystkim służba wiernym i duchownym w podążaniu wspólną drogą do Boga.

KAI: Dlaczego utworzono nową eparchię?

– Była to potrzeba duszpasterska, która pojawiła się w 2014 r. podczas Soboru Kościoła Greckokatolickiego, który odbył się w Polsce. Jednym z ważnych postulatów jaki się wtedy pojawił była potrzeba bliższego kontaktu biskupa z kapłanami i wiernymi na obszarach północno-wschodniej Polski, na Warmii, Mazurach i Pomorzu.

KAI: Jakie najważniejsze zadania stoją przed Księdzem Biskupem?

– Nowa eparchia powstała z części archieparchii przemysko-warszawskiej oraz eparchii wrocławsko-gdańskiej. Konkretnie, trzeba będzie od podstaw zorganizować kurię biskupią, powołać poszczególne organy, komisje, ustalić granice dekanatów oraz opracować program duszpasterski, który będzie adekwatny do potrzeb eparchii. Przede wszystkim stworzyć autentyczną wspólnotę kapłanów i wiernych budowaną na nowej ewangelizacji i katechizacji.

KAI: Ksiądz Biskup zajmował się dotychczas przede wszystkim młodzieżą, zna dobrze jej problemy…

– Młodym ludziom trzeba pokazać, aby w Kościele czuli się jak w domu, domu, w którym Słowo Boże nas kształtuje, uczy mądrości, nadaje sens i motywuje nas do godnego życia. Każdego dnia musimy nim żyć, darzyć się szacunkiem i tworzyć dobro. Musimy wszystko robić, aby tak się stało.

KAI: Kolejna ważna dotychczasowa funkcja to bycie kapelanem sportowców…

– Od lat organizowałem różne zawody sportowe w eparchii wrocławsko-gdańskiej. Myślę, że to doświadczenie także pomoże mi w organizacji pracy w eparchii. W kształtowaniu dobrego ducha, szczególnie u młodych ludzi, pomaga zdrowa rywalizacja sportowa. Dzięki uprawianiu sportu, nie tylko przyjemnie spędzamy czas, ale służy on integracji i rozwojowi fizyczno-duchowemu.

KAI: Na początku posługi biskupiej wyzwaniem jest na pewno pandemia koronawirusa…

– Pierwszym wyzwaniem jaki postawiła przed nami pandemia koronawirusa jest ograniczenie liczby wiernych w świątyniach. Chodzi zatem o to, jak w czasie pandemii dotrzeć ze Słowem Bożym do jak największej liczby wiernych. Pandemia pokazuje nam też, jak wielka jest potrzeba bezpośredniego kontaktu między ludźmi w świątyni oraz jak ważny wymiar ma Słowo Boże w naszym codziennym życiu.

KAI: Pandemia to także wyzwania w wymiarze społecznym…

– Przede wszystkim należy utrzymać kontakt i pomagać osobom starszym. Ale też pomagać i opiekować się emigrantami z Ukrainy. Wielu z nich jest naszymi parafianami i aktywnie uczestniczy w życiu kościelnym. Dlatego bardzo ważne jest ich integrowanie tak, aby czuli się u nas, jak w domu. Są oni niezwykle ważni dla naszych parafii i sami od siebie wiele wnoszą w nasze codzienne życie.

KAI: Czego przede wszystkim życzyć nowemu biskupowi?

– Przede wszystkim ducha modlitwy, aby jej duch pomagał mi w osobistym rozwoju i duchowym rozwoju kapłanów i wiernych nowej eparchii. Gdy modlitwa będzie stać na pierwszym miejscu to wszystko inne na pewno dobrze się ułoży. We wspólnocie z Bogiem będziemy umieli budować nową eparchię, której Bóg będzie mocnym fundamentem.

ekai.pl, Krzysztof Tomasik (KAI)


 
Wydarzenia
 • 2024 (12)
 • 2023 (25)
 • 2022 (20)
 • 2021 (13)
 • 2020 (18)
 • 2019 (7)
 • 2018 (9)
 • 2017 (20)
 • 2016 (32)
 • 2015 (33)
 • 2014 (17)
 • 2013 (7)
 • 2012 (3)
 • 2011 (8)
 • 2010 (9)
 • 2009 (1) • Adres i kontakt
  ul. Wrocławska 180
  59-220 Legnica
  tel./fax: +48 76 854 47 46

  Nabożeństwa
  niedziela: godz. 10.00 i 12.00,
  święta: godz. 10.00 i 18.00
  dni powszednie: godz. 8.00 lub 18.00 [ szczegóły ]

  Linki
 • Ukraiński Kościół Greckokatolicki
 • Archidiecezja Przemysko-Warszawska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Eparchia Olsztyńsko-Gdańska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Metropolitalne Duchowne Seminarium w Lublinie

 • Cerkiew Lódź
 • Cerkiew Opole
 • Cerkiew Poznań
 • Cerkiew Słupsk
 • Cerkiew Wrocław

 • [więcej]


  Parafia Greckokatolicka w Legnicy (Eparchia Wrocławsko-Koszalińska kościoła Greckokatolickiego w Polsce) © 2021
  PARAFIA

  O parafii
  Duszpasterze
  Historia parafii
  Świątynia
  Chór parafialny
  Zespół „Damo Radu”
  Festiwa Twórczości Sakralnej
  WYDARZENIA

  OGŁOSZENIA
  PARAFIALNE


  Aktualizowano:
  2024-07-13
  FOTO GALERIE

  KONTAKT

  Kontakt
  Lokalizacja na mapie

  Linki